Informacje/Regulaminy

 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZKwP z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

  • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
  • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

Lista okulistów wydających certyfikaty badań oczu pod kątem chorób dziedzicznych:

 

 

 

Regulamin Hodowli Psów Rasowych 

 

Regulamin zatwierdzony przez ZG ZKwP w dniu 04.07.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 01.08.2023.

 Za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) obowiązuje opłata w wysokości 30 złotych.

Komplet dokumentów:

– skan wyniku badania,

– skan rodowodu,

– skan dowodu wpłaty

   Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych przez Związek Kynologiczny w Polsce
    do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego: