Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZKwP z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

  • dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
  • dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA

1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału:

 

W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:
W rubryce ZLECAJĄCY – ZKwP
W rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział macierzysty właściciela psa.

2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.

Bank: BNP Paribas
Numer konta: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740
BIC: PPABPLPK
Koszt: badanie za jednego psa to 195 zł ( 195 zł x ilość psów )W tytule przelewu: proszę podać nazwisko płatnika, które jest podane na Zleceniu Badania DNA Psów w pozycji „PŁATNIK” oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP np. Jan Kowalski – ZKwP, jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski – ZKwP – 3 psy

3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku (własnoręcznym podpisem i pieczątką) i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.

Kompletne zlecenie:Próbka,
Zlecenie badania DNA psów,
Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNAlekarz weterynarii przesyła na adres:
Laboratorium Genetyki Molekularnej,
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
Dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty przyspieszy rozpoczęcie badania.

4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.

Wyniki badań genetycznych – CERTYFIKAT – będą przekazywane do Oddziału macierzystego właściciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie pobierającej materiał do badania.

5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

Wpis do rodowodu: PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie jest dokonywany przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu PROFIL DNA lub Potwierdzone pochodzenie.Zlecenia nieopłacone nie będą przyjęte do badania.

Zlecenia niekompletne nie będą przyjęte do badania.

 

Na stronie:
Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB
znajduje się:
INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW.

 

 

żrodło ZKwP